Stabel med ødelagt parkett
Parkett til gjenvinning.

Nytt samarbeid skal øke gjen­vinningen av parkett

Tre aktører fra ulike bransjer - Tryg Forsikring, Recover og Tarkett, inngår samarbeid om en gjenbruksordning. Tregulv og parkett fra forsikringssaker, som fortsatt kan brukes, skal gjenvinnes og få nytt liv.

– I vårt bærekraftsarbeid har vi et ekstra fokus på gulv og parkett. Sammen med våre skadebegrensningspartnere jobber vi hele tiden for å redde og bevare mest mulig av verdifulle ressurser, og dermed få ned forbruket av nytt gulv, forteller skadedirektør for bygningsskader, Steffen Andreas Gjørva i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Gjenvinning av gulv som må rives

Hvert år selges det omtrent 2,6 millioner kvadratmeter med parkett i Norge. Etter en vannskade er det gulvet som oftest blir rammet, og avtalen skal sørge for en sirkulær modell for gjenvinning av gulv som må rives.

– Det sørger for mer effektiv ressursbruk, økt materialgjenvinning, og reduksjon av CO2-utslipp, sier Gjørva.

planker i en maskin
Parkett i gjenvinningsprosess.

Egen fabrikk som gjenvinner parketten

Samarbeidet mellom de tre aktørene skal bidra til at verdifulle ressurser blir brukt i nye produkter.

parkett
Gjenvunnede parkettmaterialer.

– Frem til nå har det vært normal prosedyre å levere gulv til et avfallsanlegg. Vår returløsning redder viktige ressurser, samtidig som sirkulære løsninger handler om å redusere klimaavtrykket. Det forutsetter innovativ materialbruk, sier Per Olaf Øxseth, som er administrerende direktør for Tarkett.

Tarkett henter materiell fra skadestedet, og sender det til egen fabrikk som gjenvinner parketten. Eikelaget på toppen av gulvet demonteres, og videreforedles til nye toppsjikt – resultatet blir ny eikeparkett.

I tråd med FNs bærekraftsmål

– Eik er en verdifull og etterspurt ressurs. Ved at vi jobber sirkulært, reduserer vi dermed uttaket av nye råvarer, sier Per Olaf Øxseth i Tarkett.

I Recovers bærekraftstrategi er FNs bærekraftsmål nummer 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og 13 «Stoppe klimaendringene» - definerte som sentrale. 

– Det er derfor naturlig for oss å ta del i et viktig miljøsamarbeid som bidrar positivt på mange områder sier Alfred Hegnar, CCO i Recover.

Dette er et pilotprosjekt som startet i desember 2023. Første halvdel av 2024 vil brukes til å høste erfaringer og tilpasse prosessen der man underveis ser at det er hensiktsmessig. Det er Tarketts returordning ReStart som benyttes til å ta materialene tilbake til gjenvinning i fabrikk.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS