Kan returtre og returflis gjøre massivtre mer bærekraftig ? Det kan du høre om i fagmøtet 17. juni.
Kan returtre og returflis gjøre massivtre mer bærekraftig ? Det kan du høre om i fagmøtet 17. juni.

Materialgjenvinning i krysslimt massivtre?

WoodWorks! Cluster og Civac inviterer til fagmøte om bærekraftig materialgjenvinning i krysslimt massivtre - markedsmuligheter og barrierer

Publisert

Fagmøtet arrangeres digitalt 17. juni fra kl 09.00 til kl 10.30, og man kan melde seg på her.

Krysslimt massivtre er i vinden, men byggesystemet er råstoffintensivt. Ny forskning viser at det er mulig å gjøre massivtre mer bærekraftig ved å anvende en andel returflis og returtre som råstoff.

Dersom man lykkes med å koble aktører i verdikjeden sammen om de riktige utviklingsprosjektene, kan det skapes et mulighetsrom for kommersialisering av kortreist krysslimt massivtre med en kjerne av returflis/tre.

På møtet legges det opp til faglige innlegg for å høre status og resultater av gjennomførte forsøk og prosjekter, og det åpnes også opp for diskusjon.

Dette står på programmet:

Markedsbildet for krysslimt massivtre
Nicolai Riise, konsernleder i MAD AS

Returtre i massivtre: EU-prosjekt knyttet til massivtre og returfiber
Andreas Stenstad, FoU-rådgiver ved Norsk Treteknisk Institutt

Gjenbruk av returtre: Hvordan fungerer dette i praksis?
Ole Petter Segtnan, daglig leder i Retura IR

Returtre i lettvegger

Diskusjon

Powered by Labrador CMS