Gilje Team komponent
Gilje Team komponent

Gilje Tre er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

Den norske hjørnestensbedriften Gilje Tre AS har revolusjonert produksjonsprosessen av dører og vinduer.

Publisert

Flyt 2021 er neste generasjons produksjonssystem for vareproduserende industri, med integrert nettbutikk for skreddersøm. Prosjektet reduserer gjennomløpstiden fra råvare til produkt ferdig på pall fra 15 dager til 8 timer, skriver Bygg Reis Deg i en pressemelding.

Motsats til overproduksjon

Store deler av klodens produksjonsindustri er bygget rundt masseproduksjonskonseptet. Resultatet er at man produserer varer og tjenester som ikke er bestilt, med andre ord at man overproduserer, noe som er svært lite bærekraftig.

Tradisjonelt har man alltid sagt at flere like enheter senker enhetskostnaden, men gjennom Flyt2021 vil Gilje motbevise dette ved å senke enhetskostnaden på produkter som aldri er like.

Vinduer og dører er eksempel på viktige designelementer, der utbyggere skreddersyr løsninger som produsentene må respondere på.

Forener masseproduksjon og skreddersøm

Med Flyt 2021 har Gilje Tre AS utviklet et system for totalt fleksible prosessløsninger som gjør bedriften i stand til å tilby skreddersydde produkter til markedet på en svært kort tid. Det gir høyere effektivitet for små partistørrelser og lavere klimaavtrykk.

– Denne kunnskaps- og teknologisatsningen har gitt et betydelig løft med tanke på fleksibilitet, effektivitet og ledetid. Masseproduksjon av skreddersøm er to motsetninger som vi har klart å forene, slik at det blir økonomisk mulig å skrinlegge prinsippet om stordriftsfordeler, sier prosjektansvarlig Kenneth Gilje.

Høyere effektivitet med små partistørrelser

I Norge og internasjonalt, viser trender innen de fleste industrisegmenter at tidsaspektet for både utvikling av produkt og prosess –samt produktlevetid – blir stadig kortere.

Tradisjonelle produksjonsprinsipper utfordres fordi kundene i større grad ønsker å differensiere sine produkter og tjenester – og det på en dynamisk måte som øker fokus på tid i hele verdikjeden.

Høyere effektivitet med små partistørrelser blir dermed en avgjørende konkurransefaktor, og metoder og prinsipper for rask respons produksjon blir stadig mer relevante.

Ledende i verden

Betydelig redusert syklustid, omstillingstid og ledetid har gitt bedriften økt kapasitet, lavere miljøpåvirkning, høyere automatiseringsgrad per produsert enhet og redusert lagerbeholdning.

Gilje har med dette staket ut en unik kurs for masseproduksjon av skreddersøm, som bedriften håper kan være en ledestjerne ikke bare for byggebransjen, men i industrien generelt. Overproduksjon og prognoser binder kapital, generer transport og lagerbehov noe som igjen øker den globale klimapåvirkningen. Dette kursen vil med andre ord redusere global overproduksjon og klimaavtrykk.

–Det finnes ikke hyllevareteknologi som løser Gilje Tre sine effektivitetsbehov. For å kunne konkurrere i et stadig tøffere marked, har vi vært avhengig av å forske fram og utvikle nye dynamiske produksjonsprosesser og måter å tenke på. Når Flyt 2021 er ferdigstilt vil Gilje med denne teknologiutviklingen være ledende i Norge og Europa, sier Kenneth Gilje.

Gilje Tre AS med Flyt 2021 er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris 2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm.

(Pressemelding)

Juryen i årets konkurranse består av:

  • Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.
  • Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland.
  • Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.
  • Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.
  • Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik
  • Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.
Powered by Labrador CMS