Forbedret tørkestyring med vektmåling

Moelven Østerdalsbruket AS skal i et nytt FoU-prosjekt utnytte vektmålinger på truck for å forbedre tørkeprosessen.

Publisert

Det skriver Treteknisk på sine nettsider.

Gjennom vektmålingene vil startfuktigheten kunne estimeres og brukes som inndata til optimalisering av tørkeprosessen. I prosjektet deltar Treteknisk som FoU-partner samt industrinettverket Energi og Tørkeklubben. Bedre kontroll på startfuktigheten til trelasten er svært viktig, både når det gjelder trekvalitet og energibruken i prosessen.

Den største andelen av norsk trelastproduksjon består av trelast som tørkes ned til 17-18 prosent trefuktighet. De fleste sagbrukene overtørker trelasten i noen grad for å være sikre på å overholde kvalitetskravene, ifølge Treiteknisk. En ulempe med dette er at jo lavere trefuktigheten er, jo mer energikrevende og kostbart er det å fjerne vannet. Det er derfor viktig med bedre kontroll av tørkeprosessen og trefuktigheten fra start til slutt. Prosjektet vil på grunn av redusert energibruk kunne gi mer miljøvennlige og bedre treprodukter for kundene, skriver Treteknisk.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Treteknisk

Powered by Labrador CMS