Dette er Årets trebyggeri 2019

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2019 er næringsbygget Finansparken, som er det nye hovedkvarteret til SR Bank i Stavanger.

Publisert

Prisen ble delt ut på DOGA 24 juni. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking, skriver Treteknisk i en pressemelding.

Norges største trebaserte næringsbygg

Bygget er på 23.000 kvadratmeter, og har sju etasjer med trekonstruksjoner over bakken. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem med limtre og massivtre, samt spesialtilpassede dragere i limtre av bøk. Prosjektet viser til fulle hvilke arkitektoniske og tekniske muligheter bruk av tre gir, skriver Treteknisk.

Prosjektet er det største trebaserte næringsbygget som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge næringsbygg med fremragende arkitektur og høye miljøambisjoner. Miljøløsningene omfatter lavt energiforbruk, grønne tak, energibrønner, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp. Bygget blir også et BREEAM Outstanding prosjekt.

Korona-utsatt utdeling

Treteknisk og TreFokus i samarbeid med Byggeindustrien skulle etter planen dele ut prisen Årets Trebyggeri 2019 under Byggedagene. På grunn av korona ble Byggedagene avlyst og Årets Trebyggeri og Årets Bygg og Anlegg ble derfor delt ut på en komprimert utgave av Byggedagene.

Årets Trebyggeri 2019 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2019. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer eller andre konstruksjoner. Juryen har gått gjennom et stort antall prosjekter som er ferdigstilt i 2019, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven.
I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven.

Årets Trebyggeri 2019 – tre nominerte

Finansparken

I Finansparken i Bjergsted i Stavanger har Veidekke Entreprenør ført opp det som trolig er et av Norges flotteste og mest særpregede kontor/næringsbygg. Bygget har sju etasjer over bakkenivå og tre under. Samlet areal er på 22.800 kvadratmeter. Alt over bakken er i hovedsak trekonstruksjoner og treinteriør og bygget kjennetegnes av organisk formede trappeløp i tre i syv etasjer som fyller et åpent atrium.

Sted: Bjergsted, Stavanger

Prosjekttype: Nybygg, kontor

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 450 millioner kroner

Bruttoareal: 22.800 kvadratmeter

Byggherre: Finansparken Bjergsted

Byggherreombud: Nyland Byggeadministrasjon

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: DNF

Arkitekt: Helen & Hard og Saaha arkitekter

Interiørarkitekt: IARK

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB tre: Degree of Freedom med Creation Holz l RIB betong: Multiconsult l RIV og RIE: DNF l RIAku: Sinus l RIGeo og RIMiljø: Multiconsult l RIBr: Cowi l RIEnergi: Erichsen & Horgen l RIE, BREEAM, LCA/LCC og byggherrerådgivning: Niras

Byggherre: SR Bank

Juryen har i år gått gjennom og vurdert et stort antall prosjekter. Det var stor spennvidde og høy kvalitet i prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger.

– Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Finansparken, Mjøstårnet og JJK Kaffebrenneri.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2019” er Finansparken i Stavanger.

Årets vinner får prisen for:

· Nyskapende og innovative løsninger på bruk av tre

· Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet

· Industrialiserte og effektive løsninger

· Tydelige ambisjoner og gjennomgående fokus på miljø- og bærekraft

· Fremragende arkitektonisk kvalitet

Juryen har bestått av:

· Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund

· Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom

· Audun Øvrum, Treteknisk

· Arve Brekkhus, Byggeindustrien

· Aasm. Bunkholt, TreFokus

Sentrale kriterier for bedømmingen har vært:

· Innovativ og spennende trebruk

· Høy arkitektonisk kvalitet

· Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri

· Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører

· Bidratt til leverandørutvikling

De andre nominerte:

Kort om de andre nominerte til Årets trebyggeri 2019

Mjøstårnet

Verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på 85,4 meter. Det har blitt et prosjekt som virkelig har utfordret byggenæringen, tre som konstruksjonsmateriale og ikke minst den lokale treindustrien. Hovedkonstruksjonen er limtre og for øvrig er det brukt elementer i massivtre og bindingsverk. Prosjektet har banet vei for å vise at tre også kan benyttes i høyhus og med dagens teknologi kan man trolig bygge opp mot 150 meter med de rette forutsetningene.

Sted: Brumunddal

Prosjekttype: Hotell, kontorer, leiligheter og badeanlegg

Bruttoareal: 16.000 kvadratmeter

Totalentreprise: cirka 500 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: AB Invest

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: Voll Arkitekter

Landskapsarkitekt: Selberg arkitekter

Rådgivere: RIB, RIBr, RIAko og RIByfy: Sweco l RIG: Løvlien Georåd l LARK: Selberg l RIVA, RIVEI: Vianova l Uavhengig kontroll og utvidet kontroll betong- og trekonstruksjoner: Rambøll l Teknisk bistand: Norconsult

JJK Kaffebrenneri

Joh. Johannson Kaffe sitt nye kaffebrenneri i Vestby er trolig ett av Norges mest miljøvennlige industribygg. Det er benyttet massivtre og utstrakt bruk av solceller. Bygget har passivhusstandard og er BREEAM Excellent-sertifisert. Bæresøyler, takkonstruksjon, trapper og håndløpere er i tre. Det er spesialdesignet kubbegulv og fasaden er av malmfuru.

Sted: Vestby

Prosjekttype: Industribygg

Byggherre: Joh. Johannson Kaffe

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold

Bruttoareal: 9.450 kvadratmeter

Kontraktsum eks. mva.: 255 millioner kroner

Byggeledelse: Asenso

Prosjektledelse teknisk: Siv. Ing. Engeset

Prosjekteringsledelse teknisk: EVR Norge

Arkitekt: Arkitektene Astrup & Hellern

Landskapsarkitekt: InSitu

Rådgivere: Prosjektering Kielsteg, utvikling av bygg-konseptet for byggherre i forprosjektet: Control l RIB for trekonstruksjoner (massivtre og limtre), RIA, SHA-koordinator: COWI l RIB plasstøpt: Bright l RIBr, RIByFy: Sweco l RIG: Siv. Ing. Albert Ølnes l RIVA: LUVA Prosjekt l RIV, RIE: Structor Fredrikstad l RIM: Rambøll, Multiconsult l Solceller: AF Energi & Miljøteknikk

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS