Veileder for salg av gamle byggevarer

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har lansert en ny veileder som skal hjelpe byggenæringen å finne kravene for å kunne omsette en gammel byggevare som skal brukes på nytt.

Publisert

Målet med veilederen er å gjøre det tydelig hvilke regler som gjelder for ombruk av byggevarer, skriver DiBK på sine nettsider.

Veilederen er hovedsakelig laget for den som skal omsette brukte byggevarer, og skal bidra til en bedre forståelse av kravene til disse.

DiBK presiserer at det som hovedregel ikke er krav til CE-merking når man skal bruke byggevarer fra før 2013 om igjen. Mange har oppfattet at brukte byggevarer må oppfylle de samme kravene til dokumentasjon som nyproduserte byggevarer, skriver DiBK.

Veileder for ombruk av byggevarer finner du her

Les mer på nettsidene til DiBK

Powered by Labrador CMS