Det nye regjeringskvartalet

Seks videre i konkurransen om flyttbare trevegger

Statsbygg har prekvalifisert seks firmaer i idekonkurransen om modulvegger i tre til det nye regjeringskvartalet.

Publisert

Til det nye regjeringskvartalet jakter Statsbygg noen som kan utvikle flyttbare, akustiske innervegger der de lydabsorberende elementene er en integrert del av veggen.

Konkurransen ble lyst ut 14. september. Ved søknadsfristens utløp hadde Statsbygg mottatt tilbud fra 16 firmaer som ønsket å delta.

– Det er veldig gøy at konkurransen har blitt mottatt med så stor interesse i markedet, men i henhold til konkurranseprogrammet er det kun seks firmaer som blir invitert til å være med videre i konkurransen, sier prosjektleder Synnøve Haugen i Statsbygg på deres nettsider.

De seks firmaene er:

  • Acusto AS (Oslo)
  • Alliance Arkitekturstudio AS (Oslo)
  • Bosvik AS (Risør)
  • Lindner Scandinavia AB (Västra Frölunda, Sverige)
  • Moelven AS (Moelv)
  • Termowood AS (Hurdal)

I evalueringen er det vektlagt om firmaene har tilstrekkelig kompetanse for utvikling av ønskede løsninger ut fra innsendte referanseprosjekter. Det er sett på om referanseprosjektene viser temaer som flyttbarhet, gjenbruk og akustikk.

– De seks deltagerne får 200.000 kroner hver for å utvikle et løsningsforslag, som skal leveres innen 3. desember, forteller Haugen.

Fleksibilitet

Det nye regjeringskvartalet skal ha fleksible løsninger slik at rominndelinger kan endres etter antall ansatte, oppgavefordeling og ulike arbeidsformer. For å få til dette jakter Statsbygg modulbaserte veggsystemer.

Målsettingen for idékonkurransen er å utvikle en ny type flyttbare innervegger der lydabsorberende elementer blir en integrert del av veggen, og ikke noe som monteres utenpå veggen.

– Innen jul skal vi ha kåret en vinner, og vinneren får 300.000 kr for å utvikle en prototype av veggmodulen, forklarer Haugen.

Tre i stortingsvedtak

Stortinget vedtok i 2018 at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet, og at byggingen av regjeringskvartalet skal legge til rette for å bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører.

Klima- og miljødepartementer finansierer utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi. Ett av disse er Statsbyggs idékonkurranse om akustiske trevegger i nytt regjeringskvartal.

(Kilde: Statsbygg)

Powered by Labrador CMS