Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Falske byggematerialer i Norge

En nylig avlagt masteroppgave ved NTNU viser at falske materialer også forekommer i norsk bygge- og anleggsnæring. Få er imidlertid villige til å ta tak i problemet.

Publisert

Atle Engebø, Jardar Lohne og Ola Lædre forsker ved NTNU´s Institutt for bygg- og miljøteknikk, og har oppsummert funnene i oppgaven i en artikkel.

Der skriver de at det er mange faktorer som gjør byggenæringen sårbar for falske materialer. Byggeprosjekter innebærer komplekse, ikke-standardiserte aktiviteter med stor konkurranse, omfattende regelverk samt et konstant press på tid- og kostnader. Den store utfordringen ligger i å avdekke produkter med ytelser eller dokumentasjon som bryter med regelverk, standard, åndsverk eller kontrakt.

Funnene i masteroppgaven «Økonomisk kriminalitet i byggebransjen: Falske materialer i norsk bygg- og anleggsbransje» dokumenterer funn fra et litteraturstudie og dybdeintervjuer av elleve aktører med tilknytning til næringen. De intervjuede representerte entreprenører, myndigheter og bransje-, forskning- og kontrollorgan.

Studien avdekket flere tilfeller som kan kategoriseres som enten uredelige, utilstrekkelige eller forfalskede. Det finnes ikke belegg for å påstå at disse tilfellene er representative for næringen som helhet, men de indikerer at fenomenet eksisterer, understreker artikkelforfatterne.

Videre skriver de at analysen viser at man er flink til å innhente og motta dokumentasjon knyttet til byggematerialer, men ikke til å verifisere dokumentasjonens ekthet.

Les hele artikkelen til Atle Engebø, Jardar Lohne og Ola Lædre her

Masteroppgaven finner du her

  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Powered by Labrador CMS