Hunton i sterk vekst

Hunton opplevde en betydelig økende etterspørsel i 2020 og passerte 500 millioner kroner med god margin for første gang i historien.

Publisert

Et solid ROT-marked kombinert med voksende interesse for Huntons trebaserte produkter og løsninger bidro til sterk vekst i hele Norden, skriver selskapet i en pressemelding.

Administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton.
Administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton.

Hunton-konsernet oppnådde totale driftsinntekter på 527 millioner kroner i 2020, som er en økning på 14 prosent fra året før. Selskapets tre- og trefiberbaserte produkter utviklet seg positivt i alle de nordiske markedene og eksportandelen økte til over 31 prosent. EBITDA-resultatet endte på 39 millioner kroner; noe som er en klar forbedring fra året før.

Selskapet skriver videre at salget av Nativo® Trefiberisolasjon utviklet seg positivt gjennom fjoråret, og med en fortsatt sterk vekst har produktet klart å etablere seg som et godt og fornybart alternativ til eksisterende isolasjonsprodukter i markedet.

– Det er med glede og stolthet jeg ser at den solide innsatsen organisasjonen har nedlagt de siste årene nå bærer frukter. Vi har oppnådd å etablere egen produksjon av trefiberisolasjon i Norge og ser at markedet er klart for kortreist og naturlig isolasjon. Alle våre kjerneprodukter opplever robust vekst, faktisk også tiltagende i 2021, sier administrerende direktør Arne Jebsen.

Konsernresultatet ble også i 2020 negativt påvirket av igangkjøringen av den nye fabrikken, men gradvis økende produktivitet kombinert med flere skift i produksjonen gir rom for optimistiske forventninger de kommende årene. Markedsandelen innenfor isolasjonsmarkedet i Norden er fortsatt beskjeden, men gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder gir tro på vekst, forteller Jebsen.

– Økende interesse etter kvalitetsprodukter basert på tre og trefiber og et akselererende fokus på reduksjon av CO2-utslipp i byggebransjen, gjør at fremtidsutsiktene for Huntons produkter er meget gode, sier Arne Jebsen.

(Pressemelding)

Hunton

Hunton

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og er en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i all hovedsak er basert på trefiber. Ved fabrikkene på Gjøvik gjør de granflis om til byggematerialer. Flisen kommer fra lokale sagbruk, og er restkapp fra trelastproduksjon.

Alt trevirke selskapet bruker i produksjonen kommer fra 100% PEFC™-sertifisert skogbruk.

Hunton har 165 ansatte og hovedkontor med fabrikk på Gjøvik og Skjerven. De har salgskontor i Asker og Malmø i tillegg til salgsteam i Finland og Danmark.

Powered by Labrador CMS