Fra venstre: Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Rune Voldsrud, daglig leder i Fåvang Sag og Einar Smidesang, tidligere eier av Fåvang Sag.
Fra venstre: Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Rune Voldsrud, daglig leder i Fåvang Sag og Einar Smidesang, tidligere eier av Fåvang Sag.

Gausdal Bruvoll kjøper Fåvang Sag og Høvleri

For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse og for å styrke seg inn mot det grønne skiftet, kjøper Gausdal Bruvoll den meget oppegående 90-åringen Fåvang Sag og Høvleri.

Med dette grepet blir selskapene for alvor en aktør å regne med i det norske trelastmarkedet. Overtagelsen skjer 10. mai, med virkning fra 1. januar 2021, skriver Gausdal Bruvoll i en pressemelding.

Utgangspunktet og timingen er perfekt; To veldrevne og moderne industribedrifter, god økonomi og økende etterspørsel. Med dette grepet sikres arbeidsplasser, gode utsikter for ekspansjon og økt konkurransekraft. Samtidig inviteres lokale skogeiere inn som andelseiere, slik at dekan dra nytte av verdiskapningen.

– Markedet har konsolidert i mange år. Både produksjonsselskapene og deres kunder blir færre og større. Gausdal Bruvoll har ekspandert og investert for å være konkurransedyktige, men vi trengte et skikkelig løft når det gjelder volum, forklarer administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien.

– Når Fåvang Sag nå blir en del av Gausdal Bruvoll-konsernet, legger vi et solid grunnlag for ytterligere videreutvikling og styrking av treindustrien i Innlandet, ikke minst regionalt i Gudbrandsdalen/Hadeland, sier Nørstelien.

Han har dessuten stor tro på trebaserte produkter som del av det bærekraftige byggeriet fremover.

– Vi blir nå for alvor en faktor å regne med i det norske trelastmarkedet, med et totalt produksjonsvolum på 173 000 m3 trelast og en omsetning på 650 millioner kroner.

115% vekst

Fåvang Sag og Høvleri feirer 90 år i år og har lange og stolte tradisjoner. Einar Smidesang kjøpte den solide hjørnesteinsbedriften i 2016 og i løpet av de siste 5 årene har selskapet vokst fra 175 millioner til 266 millioner kroner i omsetning. Grunnet riktige investeringer på samlet sett ca 35 millioner og økt fokus på marginer og vareutvalg, har resultatet økt med hele 115% i hans år som eier og styreleder, heter det i pressemeldingen.

– Jeg er stolt og ydmyk over det vi har fått til sammen disse årene. Det har vært en fantastisk tid, og jeg verdsetter de kompetente og flotte folkene som jobber i bedriften høyt, sier Smidesang.

– Uten dem hadde vi ikke vært der vi er i dag. Det har derfor vært en krevende og emosjonell prosess frem mot beslutningen om å selge. Men jeg har kommet til at dette er riktig både for bedriften og meg. Med tøff internasjonal konkurranse, og med det kostnadsnivået vi har i Norge, må vi være mer effektive enn våre konkurrenter. Vi må ligge i forkant og satse mer på automatisering og volum. Dette krever en «større» økonomi, og det er også rasjonale bak salget av bedriften, sier han.

Verdiskaping på Fåvang

Smidesang tror at de sammen med Gausdal Bruvoll vil stille sterkere i markedet og sikre arbeidsplasser og bidra aktivt i lokalsamfunnet.

– Det var veldig viktig for meg at bedriften blir kjøpt av noen som ønsker å videreføre våre planer om vekst og verdiskaping på Fåvang. Vi har samarbeidet godt med Gausdal Bruvoll i mange år, og kjenner dem som skikkelige og kompetente drivere, og sammener jeg sikker på at Gausdal Bruvoll og Fåvang Sag vil være godt rigget for fremtiden, sier han.

Daglig leder ved Fåvang Sag, Rune Voldsrud, fremholder i tillegg at det er viktig å skape en stor regional aktør med industriell tyngde.

– Fra Fåvang Sag sin side ser vi frem til å kunne fortsette veksten sammen idet «nye» store Gausdal Bruvoll. Her er det bare muligheter! Med den nye konstellasjonen er det også innenfor rekkevidde å få realisert nye ideer og produksjonskonsepter, enten dette blir på Fåvang, i Gausdal eller på Gran, avslutter Voldsrud.

Store volum til kundene

Styreleder i Gausdal Bruvoll, Einar Stuve, understreker hvor viktig Fåvang Sag og Høvleri vil være for dem i fremtiden.

–Sammen vil vi stå sterkere mot markedet. Verdikjeden nedover blir mer konsentrert. Kjedene blir større og større, samtidig som de kjøper seg bakover i verdikjeden. Vi må kunne levere store volum til kundene for i det hele tatt være interessant som leverandør, sier han.

Med Fåvang Sag og Høvleri med på laget posisjonerer Gausdal Bruvoll seg for å være mer konkurransedyktige, tror han:

– Vi overtar en meget solid og veldrevet bedrift, som alltid har tjent gode penger, og som har et godt omdømme. Einar Smidesang har lykkes svært godt sammen med de flinke folkene på bruket. Vår ambisjon er at selskapet skal drives som før og vi håper alle ansatte ønsker å være med på den viderereisen.

Store investeringsplaner

Gausdal Bruvoll har lagt investeringsplaner for 2021 på til sammen 70 millioner kroner. Det innebærer nytt sorteringsanlegg hos Gausdal Bruvoll, og nytt biofyrings-anlegg på Fåvang Sag.

– Vi er trygge på at dette blir et fruktbart og godt samarbeid som er bra for begge parter og alle ansatte, understreker Stuve.

– Det er dessuten en viktig motivasjon for oss i GB, som er et samvirkeforetak, at skogeiere kan bli med å dra nytte av verdiskapningen, fortsetter Stuve. Vi inviterer derfor flere lokale skogeiere inn som andelseiere i det nye selskapet. Da får man både betalt for tømmeret på vanlig måte, og ved samhandling får man også utbetalt etterbetaling(utbytte) om driften går bra. Og det har den gjort i mange år. Vi håper mange skogeiere vil ta kontakt med oss, avslutter han.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS