Royalbehandlet tre har vært en suksesshistorie i snart 50 år. Ringvirkningene er enorme hos leverandører, på salg og i byggeindustrien når prosjekter over hele Norge nå står stille.
Royalbehandlet tre har vært en suksesshistorie i snart 50 år. Ringvirkningene er enorme hos leverandører, på salg og i byggeindustrien når prosjekter over hele Norge nå står stille.

Brannsikkerhet:
– Ingen forskjell på royalbehandlet og annen behandlet kledning

Uavhengig brannfaglig ekspertise har testet royalbehandlet kledning mot alternativene som finnes for utvendig kledning av hus. Testene viser at alle produktene har lignende egenskaper når det kommer til brannresistens.

Publisert

I desember ble all produksjon av royalbehandlet kledning stanset, etter at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gikk ut med et standpunkt om at regelverket ga grunnlag for at det ble krevd testing for brannklassifiseringen av produktene. Produsentene mener det ikke er krav om testing av royalkledning.

– Et enormt antall prosjekter over hele Norge har stått stille i tre måneder, mens produsentene har ventet på svar på klassifiseringstester fra uavhengige laboratorier. Kommunene gir nå ikke brukstillatelse til bygg med royalkledning. Det har skapt en uholdbar situasjon, sier Berit Nordseth Moen, administrerende direktør i Alvdal Skurlag, i en pressemelding.

De tre største produsentene av royalprodukter, Marnar Bruk, Talgø MøreTre, og Alvdal Skurlag, har i mellomtiden gått sammen og fått uavhengig brannfaglig ekspertise til å teste royalbehandlet kledning mot de alternativene som finnes for utvendig kledning. Disse sammenligningstestene har sett på kledningene nær sagt alle nordmenn har på husene sine. Dette er kledning som er malt, beiset eller behandlet på lignende måte. Testene viser ingen systematisk eller statistisk signifikant forskjell mellom malt og royalbehandlet kledning når det kommer til brannresistens.

– Like trygt som annen behandlet kledning

– Royalbehandlet kledning har med andre ord lignende brannresistens som de andre kledningene nordmenn faktisk bruker på husene sine. Det viser at denne testmetoden ikke kan brukes for å vurdere om en kledning er forsvarlig å bruke når det gjelder brann. Alle hus med trepanel er trygge, sier Nordseth Moen.

Royalbehandlet kledning er ferdigbehandlet når den leveres. Den har derfor samme egenskaper når den settes på husveggen under bygging, som i mange år etter at huset er tatt i bruk. Ubehandlet eller grunnet trekledning, vil derimot ha helt andre egenskaper når den settes på veggen, enn når den er ferdigbehandlet og folk faktisk bor i huset.

– Det er der problemet i denne saken ligger. Man sammenligner kledningene i det de er spikret på veggen, når det interessante selvsagt er hvilke egenskaper de har når folk bor i huset. Ubehandlet eller grunnet tester kledningene naturlig nok lavt, men de males eller beises etter at de kommer på veggen. Da viser sammenligningstestene at royal er like trygt som annen behandlet kledning, sier Nordseth Moen.

– Skjevt testregime

Produsentene har i venteperioden også fått vurdert testregimet grundig. Konklusjonen er at man ikke kan bruke samme test for innvendig og utvendig kledning.

– Kledninger som fremstilles på ulike måter, må behandles likt og være underlagt samme regime. Det kan umulig være riktig å nå stanse produksjon, salg og bruk av alle kledningene folk i Norge bruker. Alternativet må etter vår mening være å finne en løsning for å raskt akseptere royalbehandlet kledning igjen, slik at både vi og hele verdikjeden kommer i gang med salg og prosjekter igjen, sier Nordseth Moen.

I Norge finnes det mer enn 2,2 millioner eneboliger, småhus og fritidsboliger. De aller fleste har malt, beiset eller lignende behandlet trekledning.

Haster å finne en løsning

Royalbehandlet tre har vært en suksesshistorie i snart 50 år. Det har vokst opp hjørnesteinsbedrifter i Alvdal, Marnardal og Surnadal, som i dag har flere enn 300 fast ansatte. Ringvirkningene er enorme hos leverandører, på salg og i byggeindustrien. Prosjekter over hele Norge står stille. Kostnadene kan bli enorme, understreker Nordseth Moen.

– Akkurat nå er vårt eneste fokus å bidra til raske avklaringer på alle måter vi kan. Vi håper alle gode krefter vil bidra til at prosjekter nå kan starte opp igjen og at folk er tilbake i full sving så raskt som overhodet mulig, avslutter Nordseth Moen.

Les mer om testene som er gjort og resultatene de gir her (PDF)

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS