Royal-produsentene, Treindustrien og Teknos er slett ikke enige om hvilke produkter som er hvor brannsikre.
Royal-produsentene, Treindustrien og Teknos er slett ikke enige om hvilke produkter som er hvor brannsikre.

Teknos protesterer på royal-påstander

Det finnes alternativer, sier Teknos-sjef Tore Pedersen. Han reagerer på diskusjonen om royalbehandlet kledning.

Publisert

Alle produktene til utvendig kledning av hus har lignende egenskaper når det kommer til brannresistens. Det meldte Marnar Bruk, Talgø Møretre og Alvdal Skurlag i en pressemelding onsdag.

Ikke støtte fra Treindustrien

De tre største produsentene av royalprodukter har fått uavhengig ekspertise til å teste royalbehandlet kledning og sammenligne den med alternativene: Kledning som er malt, beiset eller behandlet på lignende måte.

Treindustrien vil vurdere testene, men slutter seg slett ikke til konklusjonen. – Basert på den kunnskapen vi har i dag, så har ikke Treindustrien grunnlag for å konkludere med at all behandlet trekledning generelt ikke klarer brannkravene, sier administrerende direktør Heidi Finstad i en pressemelding.

Bredt testprogram

– Vi har fått gjennomført mer enn 40 SBI-tester for at Teknos Norges samarbeidspartnere skal kunne dokumentere ytelseserklæringen sin, sier administrerende direktør Tore Pedersen. Han understreker at han bare kan uttale seg for systemer som Teknos leverer til industrisamarbeidspartnerne.

Testprogrammet er gjort i år og tar for seg gran og furu med forskjellige behandlinger.

– En produsent av malt kledning kan og skal bare dokumentere egenskapene den har når den forlater produksjonsstedet. Det er helt umulig for en produsent å kontrollere hvordan kledningen blir håndtert før og under montering og hva som skjer med kledningen etter at den er montert, sier Pedersen. Da tenker han på slikt som valg av malingstype, antall strøk og mengde påført.

– Det er byggherres ansvar å påse at kledningen har de egenskaperne som er definert i forskriften. Dette kan sammenlignes med en gipsplateprodusent, hvor produsenten deklarerer egenskapene gipsplaten har når den forlater produksjonsstedet. Hvordan platen blir håndtert og montert og hva den blir overflatebehandlet med av maling eller tapet, er byggherrens ansvar, peker Tore Pedersen på.

Her er forklaringen

Slik forklarer Tore Pedersen testingen som er gjort:

«For at Teknos Norges samarbeidspartnere skal kunne dokumentere sin ytelseserklæring, som er i henhold til kravene i byggevareforordningen der den harmoniserte produktstandarden NS-EN 14915:2013+A2 (publisert 2020) legger til grunn at produktet som forlater produksjonsstedet skal være branntestet i henhold til NS-EN 13823:2020 (SBI) og brannteknisk klassifisert i henhold til NS-EN 13501-1, er det gjennomført mer enn 40 SBI tester.

Branntestene og Exap klassifikasjonsrapport er utstedt av et Notified brannlaboratorium tilknyttet Egolf og anbefalt av Treteknisk – MeKA.

Testprogrammet er gjennomført inneværende år og har bestått av å dokumentere de branntekniske egenskaper til gran og furu, gran og furu som er CU-impregnert og som enten er bare grunnet, grunnet og malt eller malt med systemer med ti års garanti hvor kledningen ikke trenger noen overflatebehandling etter montering.

Hele pressemeldingen med tall og graf finner du her

Powered by Labrador CMS