Nytt verktøy gir royal-boliger ferdigattest

Tester og ny kunnskap gjør at nye boliger med royalkledning kan få ferdigattester ved hjelp av et verktøy som har fått navnet Branntrygg.

Publisert

Ny studie viser at royalbehandlet kledning har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger, skriver Boligprodusentene i en pressemelding.

På oppdrag fra Boligprodusentene og tre royalprodusenter, har RISE Fire Research AS gjennomført omfattende tester av de branntekniske egenskapene ved trekledninger med ulik behandling.

Studien viser at trekledning som er royalbehandlet har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger.

Per Jæger
Per Jæger

– Det betyr at vi nå kan legge til side uroen for royalkledningen. Jeg er glad for at vi har fått bedre kunnskap om de branntekniske egenskapene ved trekledninger. Dette gir også grunnlag for å vurdere forbedringer av regelverket om brannsikkerheten i norske trehus, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger.

På grunnlag av disse testene og den nye kunnskapen vil nye boliger kunne få sine ordinære ferdigattester ved bruk av verktøyet Branntrygg, som bygger på forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser fra SINTEF.

Verktøyet er utviklet av Holte AS og er laget for følgende boligtyper med royalbehandlet kledning:

  • Eneboliger/fritidsboliger med en boenhet
  • Kjedete boliger/fritidsboliger
  • Rekkehus

Boligprodusentenes Forening vil videreutvikle verktøyet slik at det vil omfatte flere bygningstyper og bli mer brukervennlig.

- Personsikkerheten er og skal være god i norske trehus, konstaterer Per Jæger. Norsk byggeskikk begynte med trevirke, og fortsatt bruk av trevirke vil være viktig for en bærekraftig byggenæring, avslutter Jæger.

For å gjennomføre fraviksanalyse gå til verktøyet branntrygg.no

Link til RISE-rapport -Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledninger av tre

Link til RISE-rapport - Vurdering av kritiske varmestrålingsnivåer for antennelse

Link til SINTEFs rapport for standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser

Link til SINTEFs verktøy rapport for å gjennomføre fraviksanalyser

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS