Webinar om biokull

Lær mer om mulighetene knyttet til produksjon og bruk av biokull i Norge på webinar 28. april.

Publisert

Norsk biokullnettverk, Norges Skogeierforbund, WoodWorks! Cluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer webinar for å belyse potensialet for biokull i Norge – både som klimatiltak og for verdiskapning i norsk skogindustri.

Hvilke fraksjoner fra norsk skog er best egnet? Hvilke markeder har størst potensial? Hva skal til for å få etablert lønnsomme verdikjeder for biokull i Norge? Dette er noen av spørsmålene som belyses i webinaret.

Dato: Onsdag 28. april kl. 13.00-14.30

Program:

Hvilken rolle vil pyrolyse og biokullproduksjon kunne spille i verdikjeden til det sirkulære skogbruket?
Knut Skinnes, klyngeleder i Norwegian Wood Cluster

Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog
Kjersti Holt Hansen, forsker ved NIBIO

Produksjon av biokull fra ulike råstoff og ulike anvendelser av biokull
Kai Toven, seniorforsker ved Rise PFI

Økt ressursutnyttelse, materialgjenvinning og verdiskaping knyttet til avfallsbasert trevirke
Thomas Hartnik, FoU-sjef i Lindum

Styrkede rammevilkår for norsk skogbasert industri
Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Webinaret er gratis, men krever påmelding gjennom denne linken.

Powered by Labrador CMS