– Denne muligheten kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Berit Sanness.
– Denne muligheten kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Berit Sanness.

Berit Sanness er ny klyngeleder for Norwegian Wood Cluster

Berit Sanness blir ny klyngeleder for næringsklyngen Norwegian Wood Cluster. Hun tar over etter Knut Skinnes som har vært engasjert som klyngeleder fra januar 2020.

Publisert

Sanness kommer fra stillingen som prosjektleder for Skog-Tre-Klima i Glommen Mjøsen Skog SA.

– Med Berit Sanness som klyngeleder får vi en erfaren prosjektleder med stor innsikt i skognæringen, bred erfaring med kommunikasjon og samfunnskontakt, god kjennskap til forskning og utvikling og i tillegg med erfaring fra internasjonalt arbeid. Det sier styreleder Erik A. Dahl i en pressemelding.

Sanness tiltrer 1. juni.

Var med og etablerte skogsertifiseringen PEFC

Dahl forteller videre at Sanness også tidligere har vært med på å løfte skognæringen framover, da hun sto i spissen for arbeidet med å etablere standarder for bærekraftig skogbruk i Norge.

– Hun var også sterkt involvert i å etablere skogsertifiseringen PEFC, som i dag er blitt det største systemet for skogsertifisering i hele verden. Jeg er glad for at Sanness med sin kapasitet har sagt seg villig til å stå i spissen for NWC i en spennende fase med rask vekst og stor utvikling på flere plan, sier Erik A. Dahl.

Enorm vekst i medlemmer

Dahl retter også en stor takk til Knut Skinnes, som i løpet av kort tid har vært med på å skape stor vekst i klyngen.

– Fra å ha 9 medlemsbedrifter og 10 personer involvert i klyngearbeidet ved starten av 2020, har vi nå 25 medlemmer og rundt 80 personer som er engasjert i arbeidet. Og ikke minst har vi med Skinnes som klyngeleder lyktes med å bli tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger, Norwegian Innovation Clusters. Jeg er glad for at Skinnes har sagt seg villig til å bidra i klyngeteamet fortsatt, men i en redusert rolle i tråd med hans ønske, sier styreleder Dahl.

Viktige oppgaver både for bedriftene og for samfunnet

Berit Sanness sier at dette er er mulighet hun ikke kunne la gå fra seg.

– NWC jobber med oppgaver som jeg mener er viktige både for bedriftene og for samfunnet, og det motiverer meg. Gjennom min nåværende rolle i klyngen har jeg opplevd økende interesse og engasjement hos medlemmene for å gå løs på konkrete problemstillinger initiert av klyngen. Det inspirerer.

Hun mener klyngens suksess avhenger av at medlemmene opplever stor nytte og blir stolte over å være en del av NWC.

– Jeg har også erfart den brede kompetanse som finnes i den administrative klyngeledelsen og ser fram til at vi i fellesskap bidrar til å videreutvikle NWC, sier Berit Sanness.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS