Status hos noen av Viken Skogs industriengasjementer:

Slik rammet koronautbruddet

Status hos noen av Viken Skogs industriengasjementer viser at hjulene har blitt holdt i gang med tilpasninger og fokus på nye løsninger.

Tekst og bilder: Viken Skog

Viken Skog er den nest største aksjonæren i industrilokomotivet Moelven Industrier ASA. Konsernet omsetter årlig for NOK 11 milliarder. Konsernsjef i Moelven, Morten Kristiansen er imponert over hvordan organisasjonen taklet situasjonen og tilpasningsevnen da coronaen rammet oss alle.

– Vi har hatt så og si full drift og alle enheter har stått på. Vi har vist en tilpasningsevne som det er godt å ha med seg videre, og i tillegg har jo noen og enhver blitt mer vant til å ta i bruk digitale møteverktøy, sier han.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.
Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

– Som resten av samfunnet så oppleves coronautbruddet som en situasjon vi ikke har vært borte i før. Endringene skjedde brått og vi følger fremdeles utviklingen tett. Hovedfokuset er å beskytte våre medarbeidere og sørge for å holde hjulene i gang. Vi gjennomførte en rekke strakstiltak på tvers av Moelven i Norge, Sverige og Danmark for våre 3 400 medarbeidere, og har hatt daglige statusmøter om corona i konsernet. Som en skandinavisk aktør har vi opplevd at det er ulike råd fra land til land, men vi har som prinsipp lagt oss på de “strengeste” rådene - og de gjelder alle i Moelven. Til nå har vi hatt fire bekreftede smittetilfeller, og per nå er det få i karantene, forteller konsernsjef Kristiansen.

På både svensk og norsk side har det vært en sterk vekst inn mot byggevarehandelen.

Hele byggebransjen er spent på utviklingen for nye bygg og prosjekter, og i hvilken grad dette vil påvirke etterspørselen etter produktene og løsningene våre.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven

– Mange har brukt våren til å fikse og ordne hjemme, og ut i fra salgstallene ser det ut til at mange kommer til å ha en ny terrasse rundt huset denne sommeren. I starten av utbruddet så vi tendenser til endringer i eksporten for skurlast, som følge av nedstengninger og restriksjoner i land som blant annet Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Dette har nå normalisert seg, sier han.

Aldri vært vanskeligere å spå fremtiden

Kristiansen er spent på utviklingen utover høsten, og da spesielt inn mot de større byggeprosjektene.

– Hele byggebransjen er spent på utviklingen for nye bygg og prosjekter, og i hvilken grad dette vil påvirke etterspørselen etter produktene og løsningene våre. Det har aldri før vært vanskeligere å spå om framtiden, og det er vi nok ikke alene om å si i disse dager, sier han.

Verdikjeden har lykkes med å opprettholde den gode flyten

– Denne bransjen er avhengig av en god flyt i hele verdikjeden, alt fra hogst, tømmer inn til industrien og til salg av fiberprodukter og trevarer. Hoper det seg opp ett sted, får det fort negative ringvirkninger andre steder. Dette er en ekstraordinær situasjon for oss alle. Generelt opplever vi at verdikjeden har klart å opprettholde den gode flyten vi alle trenger, men med noen justeringer som ikke er unaturlig situasjonen tatt i betraktning. Jeg oppfordrer skogeiere til å ta godt vare på skogen sin, hogg og plant nytt. Dere forvalter noe så unikt som en fornybar ressurs - og det er noe verden trenger mer av framover, sier Kristiansen entusiastisk.

Begna Bruk

Viken Skog er hovedaksjonær i Begna Bruk i Valdres og daglig leder Trond Mæhlum er fornøyd med hvordan de klarte å håndtere situasjonen da pandemien var et faktum.

Daglig leder Trond Mæhlum i Begna Bruk.
Daglig leder Trond Mæhlum i Begna Bruk.

– Vi var beredt på å ta corona-pandemien alvorlig da regjeringen innførte sine tiltak 12. mars i år. Vi la til rette for at samme person arbeidet permanent på sin arbeidsstasjon, uten unødvendige skiftbytter, og innskrenket alle besøk og tjenester utenfra som kunne utsettes. Dette har jo gått svært bra i vår region, og vi begynte midten av mai å åpne for mer normale skiftrutiner, og tillot prioriterte eksterne tjenesteleverandører å komme for å utføre sine oppdrag. Vi produserer nå helt normalt, men har gode rutiner internt for å sikre oss i tilfelle en oppblussing av smitte, sier daglig leder Mæhlum.

Motiverte medarbeidere

Nå holder de på å oppgradere tømmertomta.

– Vi er 50 ansatte på Begna Bruk og ligger så langt an til å skjære 200 000 kubikkmeter tømmer og selge ca. 100 000 kubikkmeter trelast i 2020. Vi har nå snaue 20 000 kubikkmeter tømmer liggende under vanning ved starten av juni. Vi oppgraderer også en del av tømmertomten som blir ferdig nå i midten av juni. Da vil vi kunne ta imot enda mer tømmer med en bedre logistikk enn vi har i dag, sier Mæhlum.

Saglinja vår har satt rekorder i år også, med motiverte medarbeidere som stadig gjør forbedringer.

Daglig leder Trond Mæhlum i Begna Bruk.

Begna Bruk fikk bygd en ny høvleri-linje i 2017, som produserer bra og stadig setter rekorder.

– Saglinja vår har satt rekorder i år også, med motiverte medarbeidere som stadig gjør forbedringer. Fokuset nå framover blir å være maksimalt kundeorientert, og styre produksjonen og tømmerkjøpet etter kundenes behov. Vi jobber også mye med kostnadsfokus og de beste løsningene der vi må modernisere og skifte ut gammelt utstyr, slik at vi bedrer både HMS og produktivitet. Vi har tatt i bruk digitalisering i større grad, og vi vil de neste årene måtte skifte ut styringssystemer som har sin opprinnelse på 90-tallet med nyere og bedre versjoner, forteller Mæhlum.

Begna Bruk viktigere enn noen gang for skogbruket i Valdres

Trond Mæhlum roser samarbeidet med hovedaksjonær Viken Skog.

– Vi har de siste årene utviklet samarbeidet med Viken Skog og har god kommunikasjon og koordinering, også når vi får uventede hendelser og må justere behovene slik det skjedde i vår. Begna Bruk er viktigere for skogbruket i Valdres og tilstøtende regioner enn noensinne.

Hallingdal Trepellets

Daglig leder Helge Torsgard i Hallingdal Trepellets.
Daglig leder Helge Torsgard i Hallingdal Trepellets.

Daglig leder i Hallingdal Trepellets Helge Torsgard har ikke merket så mye av pandemien. Viken Skog er hovedaksjonær i Hallingdal Trepellets.

– Vi har egentlig ikke merket mye til coronaen her i Hallingdal Trepellets. Vi har hele tiden hatt normal produksjon og ingen permitteringer. Bestillinger og transport har gått omtrent som før.

Vi er 9 ansatte, og har ca 13 000 kubikk på lager, helt fullt med tømmer på tomta, pluss et lite lager på Gol. Vi har aldri hatt mangel på tømmer, der er Viken Skog en meget solid leverandør. Produksjonen går bra, og vi er i rute til å produsere 30 000 tonn i 2020. Det tilsvarer et årlig tømmerforbuk på ca 70 000 kubikk, sier Torsgard.

En mild vinter førte til mindre salg enn budsjettert første halvår.

– Vi har derfor mer på lager enn vi normalt har, men med en ny kunde som produserer biogass, og et nytt asfaltverk selger vi unna mer sommervolum enn tidligere. Fokuset fremover blir å levere enda mer volum i det norske markedet. Som daglig leder er jeg heldig som har styremedlemmer som interesserer seg for bedriften og hjelper til når det trengs. De er støttespillere som til sammen har bred erfaring og god kunnskap, sier han.

Skogeierne bør tenke langsiktig: Å levere massevirke fra Hallingdal til Sverige er korttenkt.

Daglig leder Helge Torsgard i Hallingdal Trepellets.

– Tenk langsiktig, -lever lokalt

Torsgard er klar i sin tale når det gjelder oppfordring til skogeierene i Hallingdal.

– Alle skogeiere i Hallingdal bør levere tømmer gjennom Viken Skog og støtte opp om lokale arbeidsplasser. Selv om vi får nok tømmer hadde vi fått lavere transportkostnader dersom vi hadde fått enda mer tømmer fra nærområdet. Skogeierne bør tenke langsiktig: Å levere massevirke fra Hallingdal til Sverige er korttenkt. Den dagen svenskene har nok tømmer selv eller får billigere tømmer fra andre områder, er nok Hallingdal et av stedene de først kutter ut å kjøpe tømmer fra, sier Torsgard.

Powered by Labrador CMS