Fra venstre: Anders R. Øynes, administrerende direktør i AT Skog, og John Anker Telhaug, daglig leder i Eikås sagbruk
Fra venstre: Anders R. Øynes, administrerende direktør i AT Skog, og John Anker Telhaug, daglig leder i Eikås sagbruk

AT Skog har overtatt alle aksjene i Eikås Sagbruk

AT Skog SA har siden 1998 eid 10 prosent av Eikås Sagbruk AS. Overtagelse av de resterende 90 prosent av aksjene skjer med virkning fra 1. januar 2021.

Publisert

Det skriver AT Skog i en pressemelding.

– Eikås Sagbruk vil fortsatt operere som et selvstendig selskap, der dagens eiere er med for fullt fremover. Dette har vært avgjørende for AT Skogs oppkjøp. Sammen skal vi fortsette i den positive retningen som Eikås Sagbruk har hatt gjennom mange år, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

Eikås Sagbruk driver en helhetlig verdikjede. Kortreist tømmer blir til etterspurte produkter, som konstruksjonsvirke, kledning, panel, lekter, terrassebord, vannbrett og topprekker. I tillegg lagerføres og selges et bredt spekter av byggevarer fra spesialiserte produsenter, samt salg av flis og bark.

John Anker Telhaug, daglig leder i Eikås Sagbruk, vil fortsette i full stilling, og forteller at de har en langsiktig plan som sikrer at kunder og samarbeidspartnere fortsatt får god service og kvalitet på leveransene.

– Dette blir et nytt kapittel i sagbrukets historie, som blir veldig spennende. Sammen skal vi nå bygge videre på kjernekompetansen til selskapets 35 ansatte, sier John Anker Telhaug.

– Dette bidrar til at skogeierne i regionen fortsatt kan levere tømmer til lokal videreforedling. Det er vekst i etterspørselen etter trelast av høy kvalitet. Sammen med Telemarksbruket i Bø får vi synergier til å videreforedle kvalitetsprodukter som markedet etterspør, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS