Arrangementet er Tre og Bys bidrag til Klimafestivalen § 112. Festivalen består av over 100 arrangementer over hele Norge.
Arrangementet er Tre og Bys bidrag til Klimafestivalen § 112. Festivalen består av over 100 arrangementer over hele Norge.

Hvordan kan Oslo bli en treby?

Paneldebatt torsdag: Hva skal til for at Oslo skal gå i tet og bli et forbilde for urbant trebyggeri i verdensklasse?

Publisert

I morgen arrangerer Klimafestivalen paneldebatten «Tid for tre - Arkitektur for en klimavennlig hovedstad». Her vil flere aktører førsøke å svare på hva som skal til.

Klimafestivalen skriver følgende om arrangementet på sine nettsider:

Norsk byggebransje markerer seg i dag med flere oppsiktsvekkende treprosjekter. Like før jul sto verdens høyeste trehus ferdig i Bergen. I Trondheim er fortetningen av Moholt studentby i ferd med å ferdigstilles. Det blir Europas største massivtre-prosjekt, inntil Tromsø kommer etter med en enda større studentby i tre. Men hvor er Oslo?

Oslo skal vokse med 200.000 boliger fram til 2050, og i samme perioden skal byen bli klimanøytral. Betongindustrien alene står for 5% av verdens CO2-utslipp, mens tre er vårt mest miljøvennlige byggemateriale da det faktisk binder CO2. Sannsynligvis kan ikke Oslo nå sine klimamål uten en storstilt satsning på tre. En slik satsning kan samtidig være det som skal til for å skape ny giv i norsk skogsindustri.

Hva skal til for at Oslo skal gå i tet og bli et forbilde for urbant trebyggeri i verdensklasse?

Vi har invitert noen av de som vet mest om dette til en åpen samtale på Kulturhuset onsdag 21.januar klokken 17.15. Diskusjonen vil både handle om holdninger, økonomi, branntekniske utfordringer, politikk og klima. Involverte i realiseringen av trehøyhuset i Bergen og Moholt studentby vil fortelle om sine erfaringer med med prosjektene.

I panelet:
Hanna Marcussen, Byutviklingsbyråd i Oslo
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
Heidi Finstad, Tre Industrien
Minna Riska, MDH Arkitekter
Aasmund Bunkholt, TreFokus

Moderator:
Anders S. Moe, Tre og By, Norske Arkitekters Landsforbund

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS