Norwegian Wood Cluster får status som Arena-klynge

Blir med i det nasjonale programmet for næringsklynger.

Publisert

Fakta om klyngeprogrammet

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge er ansvarlig for å drive det.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters.

For mer informasjon, se http://www.innovasjonnorge.no/nic

Norwegian Wood Cluster (NWC) består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skogbruk, treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder til i Innlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser.

Gjennom klyngeprogrammet vil NWC få et årlig tilskudd til Innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv.

– Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne anerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet, sier klyngeleder Knut Skinnes på NWCs nettsider.

Videre skriver NWC:

Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden forøvrig.

Næringsminister Iselin Nybø sier i en pressemelding at det nasjonale klyngeprogrammet har hatt stor betydning for bedriftene i klyngene, for utvikling av miljøenes og regionenes innovasjonskraft og attraktivitet, og dermed for utvikling av norsk næringsliv.

– Klyngeprosjektene viser at gjennom samarbeid er det fullt mulig å være i front. Målrettet samarbeid og læring er avgjørende for å hele tiden bli bedre, som er viktig for å overleve i markeder med tøff konkurranse, sier næringsminister Iselin Nybø.

Powered by Labrador CMS