Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet det nye biokomposittanlegget i Halden.
Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet det nye biokomposittanlegget i Halden.

Åpning av biokomposittanlegg med undertegnelse av langsiktig kundeavtale

Næringsminister Jan Christian Vestre sto for den offisielle åpningen av det nye biokomposittanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

– Norge har fantastiske muligheter innen skog- og treforedling. Det er inspirerende å se hvordan Norske Skog investerer og rigger seg for fremtiden. Det nye biokomposittanlegget viser vei inn i det grønne skiftet, og det heier vi på, sa næringsministeren under åpningen.

- Norske Skog Saugbrugs har en stolt historie når det gjelder å bruke norsk skog som høyverdig råstoff, og videreforedle produkter. CEBICO er bare ett av flere sirkulærøkonomiprosjekter ved Saugbrugs, og med et høykompetent forsknings- og kompetansemiljø har vi de rette verktøyene til å skape en enda mer bærekraftig treindustri, uttalte Per Ivar Berg, fabrikksjef ved Norske Skog Saugbrug.

Norske Skogs biokomposittprodukt CEBICO er et mer bærekraftig alternativ til plast, som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør. CEBICO produseres fra mekanisk trefibermasse (TMP) og resirkulert plast. Ved å erstatte 1 kg plast med trefibermasse, reduseres utslippene tilsvarende 6 kg CO2.

- Vi er svært glade for å endelig kunne åpne vårt pilotanlegg for biokompositt ved Norske Skog Saugbrugs. Gjennom mye utvikling og testing har vi laget et nytt produkt av både resirkulerte og fornybare råvarer, som kan bidra til å løse verdens plastproblem. Nå skal vi bruke vår mangeårige fiberkompetanse til å skape robuste og kommersielle verdikjeder for videre satsning, sier Hugo Harstad, daglig leder i CEBICO.

Norske Skog Saugbrugs har sammen med sine forsknings- og industripartnere blitt tildelt 60 millioner kroner i forskningsmidler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge under Grønn Plattform, en felles satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Porteføljen av produkter som skal utvikles, har som mål å fjerne eller sterkt redusere bruken av petroleumsbaserte råvarer og helseskadelige materialer, samt å bidra til økt resirkulering av plast, samt videreutvikle Norske Skogs nanocelluloseprodukt CEBINA og kommersialisere bruken av nanocellulose. Nanocellulose anvendes som erstatning for fossilbaserte produkter iblant annet maling og epoxybelegg.

For å bygge opp demonstrasjonsanlegget med produksjonskapasitet på 300 tonn, har Norske Skog Saugbrugs tidligere også mottatt støtte på NOK 15 millioner fra Innovasjon Norge. Norske Skog arbeider for tiden med flere grønne vekstinitiativer som tillegg til den tradisjonelle produksjonen av avis- og magasinpapir.

- CEBICO representerer ikke bare noe nytt. CEBICO er kjernen i det grønne skiftet. Arbeidet med CEBICO er bare ett av Norske Skogs bidrag i den grønne omstillingen. Konsernet jobber kontinuerlig med å skape nye og innovative produkter som har vesentlig lavere karbonavtrykk enn sine tradisjonelle motparter. På den måten kan vi skape grønne arbeidsplasser og få fart på industrialiseringen av nye, biobaserte produkter, både i Norge og ved våre fabrikker i utlandet», sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef Norske Skog ASA

CEBICO har nylig inngått en langsiktig kommersiell avtale med selskapene BEWI og BEForm, som vil bidra til å videreutvikle og markedsføre CEBICO. BEWI er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger, med produkter fra både polymerer og fiber, mens BEForm har spesialisert seg på sprøytestøpte plastprodukter.

– BEWI og BEForm ser på Norske Skogs CEBICO satsning som en spennende løsning, basert på en kombinasjon av norsk industrikunnskap innenfor fiber og polymerer, og som vil være en god bidragsyter til verdens felles mål om å redusere CO2-utslipp. En slik løsning er sammenfallende med våre bærekraftsmål og det er naturlig at vi ønsker å være en del av prosjektet, når det nå går inn i en industrialiseringsfase», sier lederen for BEWI Norge, Stein Inge Liasjø.

Powered by Labrador CMS