Norske Skog Saugbrugs skal bygge demoanlegg for biokomposittproduksjon

Innovasjon Norge har bevilget 15 millioner kroner i støtte til å bygge et demonstrasjonsanlegg for utvikling av fiberkomposittproduksjon ved Norske Skog Saugbrugs.

Publisert

Dette vil akselerere det pågående utviklingsarbeidet med å industrialisere produksjonen av en ny type biokompositt, som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør, skriver selskapet i en pressemelding.

Redusert plastforbruk

Norske Skog Saugbrugs vil utvikle bærekraftige løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter, heter det i meldingen.

- Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonfotavtrykk og finne gode løsninger for å resirkulere vesentlig mer plast enn i dag. Anlegget er avgjørende for å få fart på industrialiseringen av nye bærekraftige, biobaserte produkter, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

Fiber fra gran blandet med termoplast

Norske Skog Saugbrugs er nå godt i gang med utviklingen av å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter. Demonstrasjonsanlegget vil være en forutsetning i det videre utviklingsarbeidet for å lykkes.

Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anlegget til Saugbrugs, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje mm. Bruk av gjenvunnet termoplast er også en viktig del av utviklingsarbeidet som pågår. Den nye innovasjonen gir en biokompositt, som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk, gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer, skriver Norske Skog Saugbrugs.

Resirkulerbart

– Potensialet for å redusere CO2-utslipp er betydelig i dette prosjektet. Det er også viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken.

Hun mener bruk av returplast, og utvikling av resirkulerbare biokompositter kan være et viktig grep for å nærme seg en mer sirkulær økonomi.

– Selskapet har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen, og det blir spennende å følge utviklingen videre, sier hun.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS