Kjell Nevland (t.v.) fra Bico og Gunnar-Adolf Aanesland fra Aaneslands Limtre vil danne et sterkt faglig miljø innen massivtreproduksjon.

Danner felles nasjonalt selskap for satsing på massivtre

To av Sørlandets største aktører innen trebasert produksjon, etablerer et felles nasjonalt selskap for satsing på massivtre.

Kristiansand-entreprenøren Bico Bygg og Innredning og Birkenes-selskapet Aaneslands Limtre står bak nyskapingen Abico Massivtre. Hovedkontoret vil ligge i Oslo og firmaet skal ha nedslagsfelt i hele Norge. Satsingen er som totalunderentreprenør på bygg bestående av limtre og eller massivtre.

Bico Bygg og Innredning

Omsetter for 550 millioner kroner eks. mva. I tillegg til entreprenørvirksomhet, driver selskapet også eiendomsutvikling i egen regi. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.

Aanesland Limtre

Omsetter for 70 millioner kroner eks. mva. og selskapet har hovedkontor i Birkenes. Selskapet er del av en gruppering hvor Aanesland Fabrikker og Sørlaminering også inngår, og har en samlet omsetning på 250 millioner kroner eks. mva.

– Mer bruk av tre er et uttalt politisk virkemiddel i kampen om å redusere Norges klimagassutslipp, og det offentlige etterspør stadig mer bruk av tre som materiale i byggeprosjekter. Det ser vi i offentlige anbudsforespørsler, i reguleringsbestemmelser og i krav i forbindelse med byggetillatelser. Vi ønsker å bygge bærekraftig og bli enda bedre på tre. Derfor har vi gått sammen med Aaneslands Limtre, som er en erfaren aktør med en rekke større prosjekter bak seg, sier divisjonssjef Kjell Nevland i Bico Bygg og Innredning i en pressemelding.

Aaneslands Limtre er en av landets største leverandører av massivtre og limtre til byggebransjen, og har de siste årene vært en sentral leverandør til større byggeprosjekt over hele landet. Selskapet har vært med på to utbygginger på Gardermoen lufthavn, i tillegg til Grimstad bibliotek og flere større, offentlige omsorgsboliger og skoler – blant dem Steinkjer Skole, som nylig ble kåret til «Årets skolebygg 2020».

– Vi tror på styrken i at to av Sørlandets største innen trebasert produksjon slår seg sammen og danner et sterkt faglig miljø innenfor dette segmentet, sier Gunnar-Adolf Aanesland, daglig leder i Aaneslands Limtre. Vi har ambisjoner om å bli den ledene aktøren på massivtre og limtre i Norge, og i samarbeidet med Bico får vi tilgang på ressurser som gjør at vi har få begrensninger på hvilke oppdrag vi kan ta på oss, avslutter Gunnar-Adolf Aanesland.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS