Treindustriens Tekniske Forening inviterer til foredragsmøte

Møtet er åpent for medlemmer og alle interesserte. Programmet er rikholdig, stedet er Hellerudsletta og dagen er tirsdag 13. desember.

Publisert

Programmet for dagen ser slik ut:

09.00: Kaffe og vaffel

09.30: Velkommen ved leder i TTF, avdelingsleder Tom Opåsen fra A. Falkenberg Eftf. AS

09.45 - 11.00:

Om Markedsprosjektet, ved Daglig leder Aasm. Bunkholt, TreFokus

Byggevarekjeder –­ utvikling og mulige konsekvenser, ved prosjektleder Tone Haugen-Flermoe, TreFokus

Utviklingstrekk i verdikjeden med betydning for norsk treindustri, ved konsulent Kjetil Løge, Kortprosess.no

Råstoffsituasjonen i Russland/Baltikum og EUs Fornybarhetsdirektiv – konsekvenser for råstoffsituasjonen i Europa, ved avdelingsleder Knut Magnar Sandland, Norsk Treteknisk Institutt

11.05 - 11.40:

Tremarkedet nært og fjernt, ved markedsdirektør Arthur Selvig, Moelven Timber AS

11.45 - 12.40:

Lunsj

12.45 - 13.15

Styrkesortering av tømmer – svilletrykk – kvistgulning, ved avdelingsleder Audun Øvrum og forsker Ulrich Hundhausen, Treteknisk

13.20 - 13.45:

Ståa for industriell trehusbyggeri, ved adm. dir. Thormod Bjerke, Hedalm Anebyhus AS

13.50: Kaffe

14.10 - 14.40:

Ettertanke om råstoff - drift - marked/foredlingsstrategi, ved adm. dir. Sverre Kværner, Moelven Wood AS

14.45 - 15.00:

Storpolitikk, bransjepolitikk og praksis. Noen betraktninger, ved adm. dir. Knut Einar Fjulsrud, Treindustrien

15.00 - 15.05:

Treteknisk hjelper deg med HMS, ved forsker Jan Bramming, Treteknisk

15.05 - 15.15:

Brannvern og forsikring, ved Risk Manager Rino Langlie, Gjensidige

15.15: Slutt

15.20: Brannkontrollen har årsmøte.

Påmeldingsfrist er mandag 5. desember.

Deltageravgiften 1200 kroner for medlemmer i TTF.Andre betaler 1400 kroner, mens TTFs pensjonister deltar uten kostnad. Parkeringsavgiften er 100 kroner for hele dagen.

Påmelding sendes Treindustriens Tekniske Forening, v/Anne Lise Johannessen

Powered by Labrador CMS