moelvenlogo.jpg
moelvenlogo.jpg

Massivtre-arbeidsplasser i fare

Styret i Moelven Massivtre AS ser etter nye drivere til hele eller deler av virksomheten. Lykkes de ikke, blir det seks år gamle selskapet med 25 ansatte avviklet.

Publisert

– Moelven Massivtre AS har over tid hatt en ordretilgang som er under det volumet man trenger for lønnsom drift, sier styreleder Åge Holmestad.

Han er lei seg for beslutningen. Flere års drift med kapitalbidrag fra eierne har vært nødvendig uten at selskapet har lykkes med å få til lønnsom drift.

– Vi har stor tro på massivtre som byggemateriale og Moelven-konsernet ønsker å tilby massivtre også i fremtiden, men da basert på innkjøp. Det volumet vi ser for oss er imidlertid ikke tilstrekkelig til å få lønnsomhet i egen fabrikk uten nye partnere som bidrar til økt salg. Vi leier gjerne ut anlegget ved Krøderen slik at eventuelt nye interessenter kan videreføre produksjonen med et mindre kapitalbehov. Alternativt kan anlegget eller bedriften selges, sier Holmestad.

Skulle det bli styrt avvikling, er denne tenkt gjennomført ved at Moelven Massivtre AS fullfører de ordrer de allerede har. Dette sikrer i så fall full drift frem til jul.

– Alle ansatte blir sagt opp 30. september. I den grad noen slutter, vil ordrene kunne gjennomføres med supplerende bemanning fra andre Moelven-bedrifter eller med innleid personell, sier Holmestad.

Skulle det ikke finnes nye interessenter, vil noe av produksjonsutstyret ved massivtrefabrikken bli brukt til Moelvens limtreproduksjon. Resten av maskinparken og anlegget for øvrig blir da lagt ut for salg.

Moelven Massivtre AS eies av Viken skog (47,2 prosent), Moelven Limtre AS (47,2 prosent) og Krødsherad kommune (5,6 prosent). Omsetningen i 2009 var på 21,2 millioner kroner med et driftsresultat på minus sju millioner kroner.

– Styret beklager beslutningen på vegne av de ansatte og kundene, men slik vi ser det i dag er det ingen vei utenom, sier Holmestad.

Powered by Labrador CMS