Personvernerklæring - trenytt.no

Personvernerklæring

Ask media AS tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Daglig leder Baard Arild Nordvang er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Ask media AS. Ask media AS er databehandler for våre produkter. Dersom vi behandler personopplysninger om deg har du rett til innsyn, retting og sletting av data. I tilfeller der behandling er basert på samtykke kan du trekke samtykket når du selv måtte ønske.

Personopplysninger utleveres ikke til tredjepart, unntatt i de tilfeller vi benytter underleverandør. Ved bruk av underleverandør har Ask media AS fått garantert sikkerheten og dokumentert dette gjennom databehandleravtaler.


Behandling av personopplysninger for journalistiske formål er unntatt fra store deler av personvernregelverket. Dette er av hensyn til ytringsfriheten. Vi i Ask media er bevisst våre plikter også i denne sammenhengen og sørger for at personopplysninger blir håndtert på en tilfredsstillende måte.


Denne personvernerklæringen gjelder for følgende domene: trenytt.no


Personlig informasjon – hva lagrer vi, og hvorfor


Publiseringsløsningen vi bruker, Labrador CMS, er levert av Publish Lab AS. Denne løsningen lagrer ingen informasjon om leserne/brukerne. Men nettsiden tilbyr bestemte funksjoner, tjenester, applikasjoner og verktøy som bare er tilgjengelige ved bruk av sporingsteknologier. Disse nevnes i de neste avsnittene.
Du kan alltid blokkere, slette eller deaktivere disse teknologiene hvis nettleseren, det installerte programmet eller enheten tillater det. Hvis du imidlertid avslår informasjonskapsler eller annen lignende teknologi, får du ikke benyttet bestemte funksjoner, tjenester, applikasjoner eller verktøy.

Generelt sett så tillater disse teknologiene vår nettside å lagre relevant informasjon i nettleseren eller enheten din, for senere å lese den informasjonen for å identifisere deg for vår nettside.

Kontakt- og bestillingsskjemaer

Skulle du velge å bruke et av skjemaene våre (for kontakt, bestilling, tips, konkurranse osv), lagrer vi informasjonen du oppgir. Dette gjør vi for å kunne besvare henvendelsen din, og for å gjennomføre det henvendelsen gjelder (f.eks. tegning av abonnement). Opplysningene du oppgir sendes også via e-post til rett person i Ask media. F.eks. går abonnementsbestilling til abonnementservice, og tips til redaksjonen går til redaktøren av nettstedet. Disse e-postene behandles kun internt i Ask media. Vi lagrer følgende informasjon:
Kontaktinformasjon, som navn, bosteds-/postadresse, epostadresse og telefonnummer. Eventuelt organisasjonsnummer.
Kommunikasjon, som når du kontakter kundeservice eller har dialog med oss.

Skjemaene vi brukes leveres av Google Forms, og du kan lese om Google sine personvernregler her.


Abonnementssystemet vårt er levert av Infosoft, og når du registrerer deg som abonnent lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av Infosoft. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Kilkaya

Vi bruker Kilkaya for innsamling av trafikktall og statistikk for blant annet antall sidevisninger og lesetid. Kilkaya logger ingen persondata.

Nyhetsbrev

Hvis du velger å melde deg på vårt nyhetsbrev, vil e-postadressen din og evt navnet ditt(valgfritt) bli lagret hos Mailmojo, som gir oss tjenester innen markedsføring av nyhetsbrev. Vi anser Mailmojo å være en tredjepartstjeneste.

Du kan alltid melde deg ut ved å bruke abonnementslinken som finnes i nyhetsbrevet eller ved å be om sletting via e-post.

Din e-postadresse og e-posts klikk-historikk vil forbli i Mailmojos database så lenge vi fortsetter å bruke Mailmojos tjenester innen markedsføring av nyhetsbrev.Kontakter som ikke åpner nyhetsbrevene vi sender ut i løpet av 24 måneder vil bli slettet fra listene våre.


Hvis du vil vite mer, eller ha dine personlige data slettet fra våre databaser, vennligst ta kontakt.

Annonser

I annonsestyringsverktøyet vårt, levert av Adnuntius, bruker cookies (informasjonskapsler) til å optimalisere presentasjonen av annonser og måle adferd. Taushetserklæring er inngått med Adnuntius om informasjon som lagres hos dem.


Personvernreglene til Adnuntius finnes her: https://adnuntius.com/resources/privacy-policy/


Innhold i Iframe og lenker til sosiale medier

Enkelte steder på nettsidene våre vil du finne videoer i iframe fra Youtube.


Youtube sin personvernerklæring finner du her: https://policies.google.com/privacy


Du vil også finne deleknapper til facebook og twitter. Her finner du personvernerklæringen til disse:


Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Twitter: https://twitter.com/en/privacy


Hvordan bruker vi opplysningene om deg?For å administrere ditt kundeforhold

Ask media behandler personopplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold. Dette for eksempel i forbindelse med tegning av abonnement, annonse, gjennomføring av betaling, sending av kjøpsbekreftelser og ordrehåndtering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon (hvilke produkt og tjenester du har bestilt og bruker) og kommunikasjon.

Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er at det er nødvendig for å gjennomføre de avtaler som Ask media har inngått med deg.

For å levere våre tjenester

Ask media behandler personopplysninger om deg for at vi kan levere våre tjenester, eksempelvis bruk av våre nettsider/debattgrupper/forum. Ask media mottar opplysninger for å verifisere din identitet og gi deg tilgang til dine ønskede tjenester. Til dette bruker vi kontaktinformasjon, teknisk informasjon, samt lokasjonsinformasjon om du har samtykket til dette.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med leveringen av tjenestene, er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer

Det er viktig for Ask media til enhver tid å levere gode tjenester til sine brukere/kunder samt å kunne forbedre våre varer og tjenester. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er en interesseavveining, hvor Ask media sin interesse er å videreutvikle våre tjenester, rette opp feil, samt hindre misbruk av tjenestene samt drive produktutvikling.

For regnskaps- og bokføringsformål

Ask media må behandle personopplysninger i forbindelse med ulike lovpålagte forpliktelser. Dette omhandler blant annet regnskaps- og bokføringsplikter. Personopplysninger til dette formålet er kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

Kundeservice

Ask media behandler personopplysninger om deg når vi yter kundeservice. Hvilke opplysninger som behandles kommer an på hva henvendelsen gjelder og hvilken informasjon du oppgir. Dette kan ofte være ditt navn, epost eller telefonnummer.

For henvendelser fra abonnenter/annonsører vil det rettslige grunnlaget ofte være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle abonnements-/annonseavtalen vi har med deg. Dersom du henvender deg til oss vedrørende noe annet enn abonnement/annonse, vil det rettslige grunnlaget typisk være en interesseavveining, hvor vår interesse er å yte god og effektiv service til deg som bruker.

Markedsføring

Ask media markedsfører sine tjenester gjennom ulike kommunikasjonskanaler, først og fremst på e-post og i ulike digitale medier. Du vil kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud på e-post eller telefon med mindre du har reservert deg mot dette. Slik bruk av personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining, hvor Ask media sin interesse er å tilby treffende og effektiv markedsføring.

Hvem deler vi opplysningene med?


Vi deler opplysningene med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg. Eksempler på leverandører er trykkerier, distributører, leverandører av ulike IT-tjenester, herunder abonnementssystemer, nyhetsbrevleverandør, drifts- og vedlikeholdstjenester og annonsehåndtering.

Vi deler også opplysningene med andre selskap i vårt «konsern» i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål.


I noen tilfeller vil vi dele opplysninger om deg til samarbeidspartnere. Dette gjelder for eksempel som et ledd i inkasso, regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.


Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.


Hvor lenge lagrer vi opplysningene


Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.


Dine personvernrettigheter


Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter. Dine rettigheter omfatter:

  • Be om ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg
  • Be om kopi av opplysninger vi har om deg
  • Rette opp og å supplere opplysninger om deg
  • Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare
  • Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger
  • Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format
  • Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.


Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.


Endringer i personvernerklæringen


Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Endringer av betydning vil bli varslet. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Baard Arild Nordvang

Telefonnummer: 97 11 97 02

E-postadresse: baard@askmedia.no

Powered by Labrador CMS